Ceník zdravotních výkonů

Mince

Provedených lékařem na žádost pacienta, organisace (nebo jiné právnické osoby), které nehradí zdravotní pojišťovna
(Podle vyhlášky č. 467 MZ ČR o zdravotní péči.) Způsob úhrady: přímou platbou proti příjmovému dokladu.

Vstupní prohlídka 300,-Kč
Výstupní prohlídka 300,-Kč
Vyšetření pro řidičská průkaz – základní 300,-Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz – rozšíření, kontrolní pro důchodce 150,-Kč
Vyšetření pro zbrojní pas 600,-Kč
Vyšetření pro zdravotní průkaz 200,-Kč
Vyšetření pro profesní průkazy (svářeč, taxi apod.) 300,-Kč
Vyšetření k návrhu na lázně – na žádost pacienta 300,-Kč
Vyšetření k návrhu na lázně – na doporučení odborné oddělení 30,-Kč
Vyšetření pro cestu do zahraničí 300,-Kč
Vyšetření pro sportovce 200,-Kč
Vyšetření pro rekreační a rekondiční pobyty 100,-Kč
Předoperační vyšetření – interrupce, kosmetika 300,-Kč
Výpis úrazové pojistky – formulář 100,-Kč
Bodové ohodnocení pracovního úrazu 100,-Kč
Výpis z dokumentace pro životní pojistku 250,-Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace – na žádost pacienta 100,-Kč
Zaslání dokumntace 50,-Kč
Zpráva pro policii, soudy ap. 150,-Kč
Sepsání náhradního zdravotního dokladu při ztrátě
(včetně náhradního dokladu o pracovní neschopnosti)
50,-Kč
Potvrzení ke studiu na vysoké škole 50,-Kč